VerenigingZoals u kunt lezen in de "Zwijndrechtse Combinatie" van
2 mei 1979, wilde men een vereniging oprichten met en door mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van hun woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht. 
En die interesse is er.
De vereniging wordt 23 januari 1980 opgericht door:
dhr. J. Bezemer
mw. S.A. Boerman
dhr. P.J. Horsman
dhr. C. Lagendijk
dhr. B.A. Schoemaker
dhr. J.F. Schouten en
dhr. B. van der Velden

Op 30 juni 1980 passeert de notaris de akte daarvan:
 


Dat men bij het 650-jarige bestaan van Hendrik-Ido-Ambacht in 1982 van de activiteiten van deze jonge vereniging gebruik gemaakt heeft, spreekt voor zich!

Langzaamaan groeide het aantal leden en mede dankzij het enthousiasme van de heer C. den Hoed, die zich inzette voor het werven van nieuwe leden, is het Historisch Genootschap inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van ons dorp.


Doelstellingen

1. De historie van Hendrik-Ido-Ambacht voor het nageslacht bewaren en het vastleggen van veranderingen, zoals de sloop van panden en het bouwen van nieuwe. Dat doen we onder andere door foto's te maken, u vindt die in ons fotoarchief.

2. Via tentoonstellingen, standwerk en publicaties het verre en nabije verleden van ons mooie Waaldorp voor een groot publiek toegankelijk maken. Ook geven we regelmatig lezingen, in Den Brommert en daarbuiten.

3. 
Ook via facebook.com/historhiatwitter.com/historhia_nl en instagram.com/historhia.nl 
probe
ren we een groot publiek te bereiken waarmee we de historie van ons dorp en onze passie daarvoor graag delen.


Leden van het Genootschap:

  • ontvangen twee keer per jaar periodiek Swindregt Were

  • ontvangen ons Mededelingenblad

  • kunnen exposities en lezingen bezoeken in de (straks gloednieuwe) expositieruimten van 'Den Brommert'

  • hebben toegang tot ons archief en bibliotheek

  • kunnen elkaar treffen in 'Den Brommert'*

  • zijn van harte welkom op onze jaarlijke ledenvergadering (ALV) en bij de aansluitende, altijd interessante, lezing.

* Tijdelijk niet, wegens restauratie en verbouwing van ons pand.

Draagt u de historie van Hendrik-Ido-Ambacht een warm hart toe, word dan lid van ons Genootschap. Dat kost u slechts € 18,- per jaar, meer mag natuurlijk altijd.

Pieter van der Giessen, onze penningmeester, vertelt u er graag meer over, u kunt hem bereiken via pietervdgiessen@gmail.com, of per post: 
Pieter van der Giessen, Pruimendijk 93, 2989 AG Ridderkerk.

Het rekeningnummer is NL 54 RABO 0336 2953 67.


 

 

Webdesign: Avant.nl