Restauratie 'den Brommert'

 
 
 
NIEUWS OVER DE BOUWPLANNEN VOOR DEN BROMMERT

Er is de laatste tijd heel veel gebeurd. We hebben allerlei deskundige adviseurs voor ons aan het werk gezet. Er is een architect gekozen en een constructeur, die ervoor moet zorgen dat het gebouw straks voldoende stevig is. Verschillende mensen hebben onlangs gezien dat er een grote vrachtauto in de Dorpsstraat stond, waarmee een bodemkwaliteitsonderzoek is verricht .


Verder is onderzocht of er asbest in het pand zit, dat straks verwijderd moet worden voor het echte werk begint 

Omdat we het pand in historische kleuren willen laten schilderen is er een kleurenonderzoek gedaan. Het onderzoek heeft op sommige plaatsen niet minder dan 17 (!) verschillende kleuren aan het licht gebracht.

We houden u van verdere vorderingen op de hoogte. 

 

 

 

0-0-0​
BOUWSTEENTJES

Wilt u meehelpen bouwen? Het zal u duidelijk zijn dat de voorbereiding en realisatie ons veel geld kosten. Gelukkig hebben al heel wat mensen één of meer keren bouwsteentjes gekocht. De opbrengst van de actie is per 1 mei € 3.375,=. Dit bedrag is goed voor 1350 bouwsteentjes. Wilt u meehelpen om de opbrengst naar € 5.000,= te brengen? Stort dan uw bijdrage op rekening NL79 INGB 0007 2619 58 onder vermelding van “bouwsteentjes”.  Zo wordt straks het gebouw van alle leden.

 

Wanneer u een certificaat van het geschonken bedrag wilt ontvangen vermeldt dan ook uw adres op de overschrijving


Webdesign: Bezichtig.nu