Oprichting

Een kort overzicht van het ontstaan van onze vereniging.

Zoals te lezen is in de oproep geplaatst in de "Zwijndrechtse Combinatie" van 2 mei 1979, wilde men een vereniging oprichten met en door mensen die belangstelling hadden voor de geschiedenis van hun woonplaats. 

En die interesse is er: de vereniging wordt opgericht en de notaris passeert de akte daarvan. 
Dat men bij het 650-jarige bestaan van Hendrik-Ido-Ambacht in 1982 van de activiteiten van de vereniging gebruik gemaakt heeft, spreekt voor zich!

Langzaamaan groeide het aantal leden en mede dankzij de inzet van de heer C. den Hoed, die zich inzet voor het werven van nieuwe leden is het Historisch Genootschap inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen van ons dorp en telt nu ca. 1100 leden


Webdesign: Avant.nl