Nieuws

IN MEMORIAM JAAP VAN BEEK

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Open Hofkerk sprak onze voorzitter Alie Tas de volgende woorden waarmee zij de gevoelens van ons allen vertolkte.Als een donderslag bij heldere hemel….. totaal onverwacht trof ons het bericht dat Jaap was overleden.
 
Sinds de eeuwwisseling zat hij in ons bestuur en was hij een van ons, hoorde hij bij ons. Hij liet ons delen in zijn leven: de ziekte van Lenie, de relatie met zijn schoonmoeder, zijn wandeltochten, zijn reis naar Santiago de Compostella.
Hij had ook nog zoveel plannen, er waren nog zoveel uitdagingen…..
 
Zijn onaflaatbare energie en dadendrang zette hij ook in voor ónze vereniging. Als “ambassadeur” vertegenwoordigde hij onze vereniging op zijn, voor hem zo kenmerkende, wijze. Hoe vaak zei hij niet, als er een activiteit aan kwam waar we aan mee wilden gaan doen: “Dan trek ik mijn pak aan” en zo was hij duidelijk herkenbaar op de markten en de zomerparkdag.
Behalve dat hij jarenlang de secretaris was van onze vereniging, wat hij met veel toewijding deed, zat hij in de Pr-commisse en had vaak hele creatieve ideeën.
Als we boekjes of kalenders uitgaven was hij degene die ze wel aan de man wist te brengen. Hierbij was het altijd wel gunstig dat Jaap iedereen (en diens familie) kende. Hij trok menig potentieel koper over de streep.
Hij deed dit alles op joviale wijze, met humor en een gulle lach.  Juist vanwege zijn uitgebreide netwerk heeft hij ook meerdere personen aan het Historisch Genootschap weten te binden.
Hij zorgde met zijn mooie verhalen altijd voor een vrolijke noot.
 
Hij was een boegbeeld van onze vereniging. We zullen hem missen als mens en als bestuurslid.

 

 

VERSCHILLENDE AKTIVITEITEN IN EN ROND
'DEN BROMMERT' 

​EEN NIEUW BOEK
15 september j.l. werd in 'den Brommert' het eerste exemplaar van het boek 'DORP DER Koningen' geschreven door Riny Benschop, overhandigd aan onze voorzitter Alie Tas. In haar welkomstwoord vertelde zij de genodigden dat dit waarschijnlijk de laatste officiële gebeurtenis zou zijn in het oude gebouw omdat er weldra begonnen kan worden met de voorbereidingen van de verbouwing.
Na de overhandiging vertelden Riny Benschop en Arie Verhoeven aan de hand van oude luchtfoto's nog enkele wetenswaardigheden over het dorp in de periode waarover in het boek wordt geschreven.
Het boek bestaat uit een aantal korte verhalen maar als je er eenmaal aan begint leg je het niet meer weg en wil je verder lezen.
De oplage is beperkt en als je het in je bezit wlt krijgen kun je het bestellen door te mailen naar

dorpderkoningen@ziggo.nl 

waarna u verder wordt geïnformeerd over de wijze van betalen en de manier waarop u het in uw bezit kunt krijgen.

 
Dorp der Koningen opent met de bevrijding in mei 1945 en eindigt met de ingebruikneming van het gemeentehuis in oktober 1951. Achtenzeventig schetsen en impressies in chronologische volgorde – elke maand één – vormen met elkaar een rijk geschakeerde kroniek.
 Hoe gevarieerd, getuigen alleen al de titels van de hoofdstukken. Brief aan de burgemeester, De drie zusters, De kerkklok, De noodwoning, ASWH, Pakhuis voor ambtenaren…
Deze geschiedenis van Hendrik-Ido-Ambacht in de naoorlogse jaren bevat tal van aansprekende details. Het boek onderscheidt zich door een mengeling van historische feiten en goed gedocumenteerde fictie.
Het dorp van toen mag dan verdwenen zijn, weg is het niet. Het kan zomaar weer opgeroepen worden. Zet een paar woorden op papier, en wat voorgoed voorbij is komt tevoorschijn.


 

 


0-0-0
Zaterdag 9 juni was het een gezellige drukte  op en rond het Kerkplein

Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur was er op en rond het Kerkplein en de Dorpsstraat een gezellige Zomerfair met een groot aantal kramen, muziek met optredens van de Ambachtse Muziekschool, de toren van de Dorpskerk kon worden beklommen, er was catering van de Paradijshoeve en last but not least i Ringsteken. Niet alleen  een demonstratie met bespannen  wagens door 'De Menners' maar ook  ringsteekwedstrijden voor jong en oud.
Het programma hiervoor zag er als volgt uit:

10.00-12.00 uur  Ringsteken voor de jeugd van 3 t/m 7 jaar met fiets of trapauto
12.00-13.00 uur  Ringsteken op de fiets voor de jeugd en volwassenen
13.15-13.30 uur  Prijsuitreiking ringsteekwedstrijd
14.00-16.00 uur  Demonstratie ringsteken met historische rijtuigen door                                                       'de Menners'

                                                              

                                                            

                                                            - 

0-0-0-

 

Webdesign: Bezichtig.nu