Doelstelling

Het doel van de vereniging was en is:

1e.  De geschiedenis van ons mooie Waaldorp voor het nageslacht  bewaren en de veranderingen die zo snel gaan, zoals b.v. de bouw van nieuwe wijken, het slopen van oude panden etc. vastleggen.
Hiertoe worden regelmatig foto's gemaakt die digitaal in ons archief worden opgeslagen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

De renovatie van de wijk Oostendam

                  

De sloop van het pand Dorpsstraat 115

bij ouderen nog bekend als de bakkerij van den Hoed en het op de voet volgen van de nieuwbouw op die plaats.
2e, Het door middel van tentoonstellingen en publicaties het verre en nabije verleden voor een groot publiek toegankelijk te maken.  Dit gebeurt door het houden van exposities, het uitbrengen van periodieken en publikaties in regionale weekbladen. Lezingen houden in b.v. dagopvang, bibliotheek of scholen.

Webdesign: Bezichtig.nu