Den Brommert


Restauratie en nieuwbouw Den Brommert

Den Brommert is tijdens de restauratie gesloten, maar dat betekent natuurlijk niet dat we als Historisch Genootschap stil zitten.

Voor de restauratie en bouw daadwerkelijk konden beginnen, voerde RAAP archeologisch onderzoek uit achter Den Brommert, op de locatie waar onze expositieruimte is gekomen.
Stijl Architectuur is onze partner in de restauratie en nieuwbouw. Zwaluwebouw is onze aannemer.


november 2019: een nieuwe trap aan het einde van de expositieruimte 
    


Hieronder zijn de sponsoren te zien die onze verbouwing mede ondersteunen. Inmiddels kunnen we de rij met sponsoren aanvullen met de volgende namen:
Wings Capital BV, Woonwulp, Prodens tandheelkunde, De Liefde en Van Gemeren assurantie, Karwei Bouwmarkt en slager Vlot. Onze hartelijke dank!

 


    


november 2019: de buitenkant is bijna af, nu het interieur nog.

    


 


    


     

  
                                                  oktober 2019


september 2019                                                                         

   
     

Het is mooi om te zien dat de schoongebikte ijsselsteentjes hun plek in het gebouw terugkrijgen.


 augustus 2019        

  


 Na de bouwvakvakantie is er 'ineens' een groot 
verschil gemaakt: een eerste kijkje in de tentoonstellingsruimte en buiten is men al aan de buitenmuur begonnen.

                                           juni 2019                                                              juli 2019


 

 

Vrijdag 21 juni was een heugelijke dag voor ons genootschap. De eerste paal van de nieuwbouw werd geslagen door onze voorzitter Alie Tas en onze oud-voorzitter Anneke Verseveldt.

Stenen bikken
Pet af voor de vrijwilligers van het Historisch Genootschap die ook op deze warme junidagen hun steentje bijdragen aan de verbouwing van Den Brommert!
Een groep van tien personen in wisselende samenstellingen -mannen en vrouwen - zijn al dagen bezig met het schoon bikken 
van de IJsselsteentjes die afkomstig zijn van het gesloopte achterste deel van Den Brommert. Zo besparen en verdienen zij geld voor onze vereniging. En door het hergebruik van de stenen passen straks het oude en nieuwe deel van Den Brommert weer mooi bij elkaar.
Door de foto krijgt u een aardig idee hoe dat bikken in zijn werk gaat. In een loods bij Jan Rijsdijk staan de bikkers om een grote bak waarin het afval door het rooster valt. Steen voor steen wordt zo ontdaan van cementresten. We zijn Jan Rijsdijk dan ook zeer erkentelijk voor zijn medewerking en het mogen werken op zijn terrein!  

Op de foto rechts is te zien dat er al vier bakken met ieder 500 stenen klaar zijn. Maar er liggen er nog genoeg te wachten.

Op 1 juli naderden de bikkers de 4000 steentjes al.  Het gaat prima zo!
Sterkte, bikkels, hartelijk dank!


Restauratie Den Brommert: draagt u een steentje bij?

Het spreekt waarschijnlijk voor zich: de aankoop en restauratie van Rijksmonument Den Brommert kost ons veel geld, net als de sloop en nieuwbouw van de expositieruimte achter het pand. Gelukkig zijn er veel mensen en organisaties die bijdragen aan de financiering ervan.

 Omdat alle kleine beetjes helpen, houden we een
 Legosteentjesactie. Iedereen kan symbolisch een
 steentje bijdragen door voor € 2,50 een of meer
 (lego)steentje(s) te kopen. Doet u mee?
 Maak dan het door u gewenste bedrag over op
 NL54 RABO 0336 2953 67 onder vermelding van
 “bouwsteentjes”.
 We geven u graag een certificaat met daarop de
 vermelding van uw gift. Wenst u zo'n afschrift,
 vergeet dan niet uw postadres te vermelden bij de
 overschrijving.

De laatste stand was ruim € 4500,- ! Namens iedereen die (de historie van) Hendrik-Ido-Ambacht een warm hart toedraagt: dankuwel!

Webdesign: Avant.nl