Archeologie
Opgraving aan de Smidshoef

Bovenstaande scherven zijn het resultaat van een paar dagen graven in ju
ni 2019.

Tussen het neerhalen van het oude deel en het slaan van de palen voor de fundering was er gelegenheid voor onze vrijwilligers om te zoeken naar oude sporen in de grond. De gevonden scherven zijn verzameld, schoongemaakt en overgedragen aan RAAP, Archeologisch adviesbureau, voor nader onderzoek.                                                           
Medewerkers van RAAP hebben daarna in de diepere lagen nog gezocht naar sporen in de grond.
Inmiddels is ook dat gebeurd en na het slaan van de palen kon de nieuwe vloer gestort worden. 
(zie bij Nieuws)Opgravingen bij Vreedenburg in 2018  

is in voorbereiding.      

Opgravingen bij de Ambachtsezoom

Woensdagmiddag 22 november 2017 hield de gemeente een open middag tijdens de opgravingen bij de Ambachtsezoom. U kunt er meer over lezen in het verslag dat daarvan gemaakt werd.

Woensdagmiddag 26 juni 2019 hield Jacqueline Hoevenberg, stadsarcheoloog bij de gemeente Dordrecht en adviseur van onze gemeente, een presentatie over de vondsten uit de opgravingen bij de Ambachtsezoom. Ze deed dit aan de hand van de rapportage en bevindingen van Roosje de Leeuwe, archeologe van RAAP, archeologisch adviesbureau. 
U kunt zelf een aantal van die vondsten gaan bekijken. Ze liggen tot 31 juli 2019 in een mini-tentoonstelling in de hal van ons gemeentehuis. Naast de vitrinekasten vindt u een papieren samenvatting met de titel ' Maak kennis met de oudste Ambachters', geschreven door Roosje de Leeuwe met haar bevindingen over het gebied en de vondsten.
De opgravingen brachten
een aantal verrassingen aan het licht. Foto's van eerdere opgravingen:
Cors Lagendijk, Ruurd Kok van BOOR en Alie Tas
bij het bodemonderzoek in de Volgerlanden  
 Fundering van Huize Bouquet blootgelegd bij de opgravingen in 1975. Hier staan nu de woningen aan het Bouquet.

                       
                                        Enkele voorwerpen uit de beerput van de familie Buitendijk aan de 
                                                 Dorpsstraat 113. De beerput bestaat inmiddels niet meer.


 
Webdesign: Avant.nl