Restauratie 'den Brommert'

 
 
 
NIEUWS OVER DE BOUWPLANNEN VOOR DEN BROMMERT


In het eerstvolgende mededelingenblad en op de ledenvergadering van 12 april a.s. wordt nader ingegaan op de vorderingen van de restauratieplannen.

Aanvullende subsidie uit het CAI fonds
Het Historisch Genootschap heeft voor de restauratie van den Brommert uit het CAI-fonds een aanvullende subsidie van € 175.000,= toegezegd gekregen . Met de eerder toegezegde bijdrage van € 250.000,= bedraagt de subsidie thans € 425.000,=. Het bestuur van het Genootschap is het CAI-bestuur daarvoor uiteraard bijzonder dankbaar!  De bouwplannen worden thans met voortvarendheid uitgewerkt teneinde zo spoedig mogelijk met de uitvoering te kunnen beginnen.

We zijn nog met de gemeente in gesprek over een subsidie, waarmee we de financiering hopelijk rond kunnen krijgen. De gesprekken met de gemeente zijn er onder meer op gericht om verzameling antieke voorwerpen uit de erfenis van de familie Spoor (destijds burgemeester van Ambacht) in de gerestaureerde Brommert onder te brengen. Het bestuur houdt u op de hoogte!

0-0-0​
BOUWSTEENTJES

In maart 2017 startten wij met de bouwsteentjesactie, waarmee wij sparen voor de verbouw- en restauratieplannen voor Den Brommert. De actie heeft de afgelopen 10 maanden het mooie bedrag van € 2.745,= opgebracht. Daarmee zijn 1098 steentjes gekocht. Wij danken de 137 personen die hun steentje bijdroegen heel hartelijk! Op bijgaande twee foto’s kunt u zien wat we met deze 1098 steentjes konden realiseren.

Maar u ziet ook dat we er nog lang niet zijn. Daarom willen we in 2018 doorsparen tot het Legobouwwerk klaar is. Wij verwachten in 2018 dat ook de echte bouw van start kan gaan. Het zou mooi zijn als ook velen ons dit jaar financieel extra willen (blijven) steunen. We willen het geld speciaal bestemmen voor de afwerking van het interieur.

U kunt uw bijdrage voor 2018 overmaken op bankrekening NL79 INGB 0007 2619 58 ten name van het Historisch Genootschap. Vermeldt op uw overschrijving: ‘bouwsteentjes’.

Wanneer u een certificaat van het geschonken bedrag wilt ontvangen vermeldt dan ook uw adres op de overschrijving


Webdesign: Bezichtig.nu