Restauratie 'den Brommert'

 
 
 
NIEUWS OVER DE BOUWPLANNEN VOOR DEN BROMMERT

Het Historisch Genootschap heeft voor de restauratie van den Brommert uit het CAI-fonds een aanvullende subsidie van € 175.000,= toegezegd gekregen . Met de eerder toegezegde bijdrage van € 250.000,= bedraagt de subsidie thans € 425.000,=. Het bestuur van het Genootschap is het CAI-bestuur daarvoor uiteraard bijzonder dankbaar!  De bouwplannen worden thans met voortvarendheid uitgewerkt teneinde zo spoedig mogelijk met de uitvoering te kunnen beginnen.

We zijn nog met de gemeente in gesprek over een subsidie, waarmee we de financiering hopelijk rond kunnen krijgen. De gesprekken met de gemeente zijn er onder meer op gericht om verzameling antieke voorwerpen uit de erfenis van de familie Spoor (destijds burgemeester van Ambacht) in de gerestaureerde Brommert onder te brengen. Het bestuur houdt u op de hoogte!

0-0-0​
BOUWSTEENTJES

De verkoop van bouwsteentjes voor de bouwplannen voor Den Brommert verloopt prima! Sinds de actie in maart jl. van start ging hebben we al bijna € 2.500,= ontvangen. Er hebben intussen 149 mensen ongeveer 975 bouwsteentjes gekocht. Dank aan hen die ons meehelpen bouwen! Op bijgaande foto kunt u zien hoever de ‘bouw’ intussen gevorderd is. Om het Lego bouwwerk te kunnen bouwen moeten minimaal 4000 steentjes worden verkocht. De actie loopt in elk geval nog door in 2018. Helpt u mee om dit jaar minimaal 1250 steentjes verkocht te hebben? Het ontvangen geld zal uiteindelijk worden gebruikt voor de afwerking van het interieur. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL79 INGB 0007 2619 58 van het Historisch Genootschap onder vermelding van ‘bouwsteentjes’. U kunt ook steentjes kopen bij onze kraam op de Winterfair.

 

Webdesign: Bezichtig.nu