Restauratie 'den Brommert'

 
 
 
NIEUWS OVER DE BOUWPLANNEN VOOR DEN BROMMERT
Op 28 april jl. hebben wij van de gemeente het bericht ontvangen dat twee belangrijke externe adviseurs in principe hebben ingestemd met onze restauratie- en verbouwplannen.
Deze adviseurs zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie. Beide adviezen zijn erg belangrijk omdat het om een Rijksmonument gaat. Hun adviezen houden met name in dat men ermee kan instemmen dat wij de bestaande winkelpui mogen restaureren, zoals die er ongeveer honderd jaar geleden uitzag. Verder mogen wij het lage achterste deel slopen en in historische stijl herbouwen en daarbij tevens de kapvorm aanpassen zodat er een verdieping in kan worden gemaakt. De adviesinstanties zijn van mening dat het Rijksmonument meer kwaliteit voor ons dorp krijgt.
Wij kunnen nu onze plannen verder gaan uitwerken. Wij hopen dat het mogelijk zal zijn om in de loop van het eerste kwartaal van 2017 kunnen starten met het geheel of gedeeltelijk realiseren van de plannen. Daarvoor moeten echter nog veel voorbereidingen worden getroffen.

Binnenkort meer nieuws
 

 
Webdesign: Bezichtig.nu