Nieuws

​OPGRAVINGEN BIJ DE BAAK

​Woensdag 22 november j.l. konden belangstellenden een kijkje nemen bij de opgravingen aan de Baak. Ook van het Historisch Genootschap was daar belangstelling voor en op de pagina ​ARCHEOLOGIE ​is daar meer over te lezen.NIEUW BOEK

'AMBACHTSE VERTELLINGEN'


Uitreiking 1e exemplaar boekje Ambachtse Vertellingen

aan burgemeester Jan Heijkoop

Dinsdag de 14e november jl. heeft burgemeester Jan Heijkoop het 1e exemplaar van het boekje Ambachtse vertellingen in ontvangst genomen. Dat vond plaats in Den Brommert waar naast veel vrijwilligers ook de sponsoren van het boekje aanwezig waren. Nadat voorzitter Alie Tas op bijzonder leuke wijze de goede oude tijd terughaalde en schrijver Arie Verhoeven prees, werden de sponsoren Autoservice Matthijs van Driel, Van Kooten Bouw- en Onderhoudsbedrijf en Kringloopwinkel Hebbes bedankt voor hun financiële steun aan het boekje. Daarna was Arie Verhoeven zelf aan de beurt. Hij nam de aanwezigen wandelend mee vanaf kapsalon Pons via de Kerkstraat naar Oostendam, de Ambachtse kant. Vervolgens werd het 1e exemplaar uitgereikt en de burgemeester vond het weer, zoals de andere boekjes, heel bijzonder. Hij maakte van de gelegenheid gebruik Ambachters te roemen om hun saamhorigheid ook terug te zien in het verenigingswezen. Uniek en dat straalt dan ook af bij het Historisch Genootschap.

Het in beperkte oplage gedrukte boek heeft 180 pagina’s en een kleine 200 illustraties. Dankzij een sponsoring van kringwinkel Hebbes, autoservicebedrijf Matthijs van Driel en Van Kooten Bouw- en onderhoudsbedrijf is de prijs van het boek slechts € 12,=. De verkoop start op donderdag 16 november. De verkoopadressen zijn:
Oudheidkamer Den Brommert; Kapsalon Pons; Boekhandel Boeketcetera, Bibliotheek;
Kringloopwinkel Hebbes;  Kapsalon Koppie Sjoppie.
Ook in onze kraam op de Winterfair  kunt u terecht.

 

Wij zijn heel erg benieuwd naar de reacties van de lezers.  Hier kunnen  uw opmerkingen aan ons kenbaar gemaakt worden en ook kan worden doorgegeven of er belangstelling bestaat voor een eventueel vervolg met nog meer wandelingen door ons dorp.

 

 

 

 

 
Webdesign: Bezichtig.nu