Ledenvergadering

 
De  ledenvergadering werd dit jaar gehouden op
woensdag 5 april 2017

 in het Hervormd Jeugdcentrum aan de Vijverhof
Aanvang 19.30 uur
Voorzitter Alie Tas heette alle aanwezigen van harte welkom op deze goed bezochte vergadering.
Zij deelde mee: Jaap van Beek kan  niet aanwezig  zijn omdat hij bezig is aan zijn voettocht naar Santiago de Compostella in Spanje. Daarom neemt Tim den Draak de honneurs en zal hij het door Jaap geschreven verslag voorlezen.
Verder vertelde ze dat de verbouwing van 'den Brommert' in een vergevorderd stadium is en dat de leden zodra er meer bekend is via een mededelingenblad en/of de website op de hoogte gehouden zullen worden.
Daarna werden de volgende agendapunten in een vlot tempo afgehandeld.
Bestuursverkiezing:
Dit punt vroeg nog enige aan dacht omdat Pieter Scheurwater zich niet meer herkiesbaar stelde en Gerard Plaisier met algemene stemmen werd gekozen als nieuw lid van het bestuur, zodat het bestuur als volgt is samengesteld:
Alie Tas, voorzitter
Jaap van Beek, secretaris
Joke van der Straaten, penningmeester
en de leden
Adrie Plaisier
Anneke Verseveldt
Arie Verhoeven
Gerard Plaisier
Tim den Draak
Na de pauze, om ca. 20.30 uur gingen de deuren open voor belangstellenden die geen lid zijn van de vereniging maar graag wilden luisteren naar een in Ambachts dialect gehouden lezing door Stephan de Vos, taalwetenschapper en gespecialiseerd in zuidhollandse dialecten. Op boeiende wijze wist hij hierover te vertellen en aan het eind van zijn uitleg vermaakte hij alle aanwezigen nog met het in dialect voorlezen van het verhaal van 'Kleinduimpie'. 
 
 
Webdesign: Bezichtig.nu