ArcheologieIn Rotterdam is het BOOR (=Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) gevestigd, een regionaal archeologisch bureau. Bij de onderzoeken en opgravingen die de afgelopen jaren in ons dorp hebben plaatsgehad, hebben we verscheidene keren prettig samengewerkt met archeologen van deze instantie. De resultaten van die onderzoeken en opgravingen staan in een verslag dat in ons archief aanwezig is en ook bij het BOOR ter inzage ligt.
 
Hieronder een paar voorbeelden :
Cors Lagendijk, Ruurd Kok van BOOR en Alie Tas
bij het bodemonderzoek in de Volgerlanden  
 Fundering van Huize Bouquet blootgelegd bij de opgravingen in 1975. Hier staan nu de woningen aan het Bouquet.

                       
                                        Enkele voorwerpen uit de beerput van de familie Buitendijk aan de 
                                                 Dorpsstraat 113. De beerput bestaat inmiddels niet meer.


 
Webdesign: Bezichtig.nu